MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Aktualności

12.11.2016

Kable, przewody oraz osprzęt do linii WN od Zircon Poland

Zircon Poland Sp. z o.o. to firma inżynieryjno-handlowa specjalizująca się w kablach, przewodach oraz osprzęcie do linii WN. Świadczy usługi projektowe i konsultingowe. Wykonuje także m.in.: projekty i analizy napowietrznych i kablowych linii wysokich napięć. Ich ofertę będziecie mogli sprawdzić na Targach ENERGETICS. 

więcej >>
10.11.16

Praski hydrauliczne i mechaniczne oraz narzędzia do prac kablowych i sieciowych od BANASZAK SP. J.

Firma BANASZAK SP. J. specjalizuje się w produkcji prasek hydraulicznych i mechanicznych oraz narzędzi do prac kablowych i sieciowych. Stanowi to podstawę działalności od 40 lat w blisko 70 letniej historii firmy.
więcej >>
08.11.16

Dobre praktyki dla budynkowych instalacji telekomunikacyjnych

Dynamiczny rozwój szerokopasmowych łączy Internetowych o przepływności co najmniej 30 Mb/s stawia konkretne wymagania dla wyposażenia techniczno-budowlanego budynków mieszkalnych i otwiera jednocześnie nowe możliwości powstawania inteligentnych instalacji w budynkac wielorodzinnych.Szczegóły tego zagadnienia zostaną poruszone podczas wykładu pt.: "Dobre praktyki dla budynkowych instalacji telekomunikacyjnych". Zapraszamy 16 listopada 2016 w godzinach 13.45 – 14.45 do sali konferencyjnej B2B. Wykład poprowadzi Pan Jacek Szymczak - Prezes STP XXI. Zapraszamy!
07.11.16

Lista Wystawców

Zapraszamy do sprawdzenia listy Wystawców Targów Energetycznych ENERGETICS 2016, odbywających sie równocześnie Targów Technologii Szerokopasmowych INFOSTRADA oraz Targów Wschodnie Dni Kooperacji

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9